31 Ocak 2010 Pazar

Bir Psiko-Eğitim Çalışması: Yaşamı Yaratmada İlk Adım

Sevgili Okuyucular,

Psiko-Eğitim kavramını ilk yazımda açıkladıktan sonra şimdi sizlere yine bir Psiko-Eğitim çalışması örneği olan "Yaşamı Yaratmada İlk Adım" adlı workshop uygulamasından söz etmek ve biraz da içeriklerden örnekler vermek istiyorum.

Yaşamı Yaratmada İlk Adım programı, Psiko-Eğitim uygulamalarının başarılı sonuçlarından sonra oluştu. Bireyler, yaşamlarını sürdürürken yaşamlarının herhangi bir döneminde doğası gereği bir takım sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunları aşmakta sıkıntı yaşayıp bir sonraki aşamaya, yani hedef gerçekleştirmeye geçmeye imkanları olamamaktadır. Bu şekilde bireyler yaşama dair motivasyonlarını yitirmekte, zaman zaman depresyon gibi bir takım zor sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. İşte bu sırada eğer belirli kavramları bilirler, belirli soruları kendilerine sorarlar, ve değişim için gerekli cesareti göstererek uygun yol haritaları kullanırlarsa hem sorunlardan çıkışları daha kolay olmakta hem de isteklerine daha kısa sürede ulaşabilmektedirler.

Peki nedir bu kavramlar ve aslında sorunlar yaşandığında atılması gereken ilk adım aslında nedir?

Bu kavramların ilki soruna yaklaşımda "olumlu" olmaktır. Biliyoruz ki sorun olumsuz algıya neden olan bir sözcüktür ve sorun denildiğinde akla ilk "olumsuz" olaylar ve "içinden çıkılması zor" durumlar gelir.

Soruna yaklaşımda olumlu olmak ne demektir?

Birinci kural, sorunun mutlaka bir çözümü olduğudur. Bu sorunun tümüyle ortadan kalkmasını gerektirmez ama gerekli dikkat verilirse sorun farklı bile algılanıp bir sorun olmaktan çıkabilir!

O zaman olumlu yaklaştık ve sorunu farklı algıladık diyelim, ilk adım ne olacak?

Yaşamı yaratmada ilk adım aslında soruna karşı Farkındalık geliştirmektir. Farkındalık her zaman ilk adımdır.

Farkındalık, sorunu tanımlamaktan kişinin kendisinin sorunu nasıl algıladığına ve daha sonra bu sorunu nasıl sınıflandırabileceğine, sorunun türü, şiddeti, yaşamındaki önemi ve çözüm aciliyeti konularında bilinç kazanmak demektir.

Farkındalık ve Sevgiyle...

Bir sonraki yazı: Yaşamı Yaratmada 2. adım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder