31 Ocak 2010 Pazar

Bir Psiko-Eğitim Çalışması: Yaşamı Yaratmada İlk Adım

Sevgili Okuyucular,

Psiko-Eğitim kavramını ilk yazımda açıkladıktan sonra şimdi sizlere yine bir Psiko-Eğitim çalışması örneği olan "Yaşamı Yaratmada İlk Adım" adlı workshop uygulamasından söz etmek ve biraz da içeriklerden örnekler vermek istiyorum.

Yaşamı Yaratmada İlk Adım programı, Psiko-Eğitim uygulamalarının başarılı sonuçlarından sonra oluştu. Bireyler, yaşamlarını sürdürürken yaşamlarının herhangi bir döneminde doğası gereği bir takım sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunları aşmakta sıkıntı yaşayıp bir sonraki aşamaya, yani hedef gerçekleştirmeye geçmeye imkanları olamamaktadır. Bu şekilde bireyler yaşama dair motivasyonlarını yitirmekte, zaman zaman depresyon gibi bir takım zor sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. İşte bu sırada eğer belirli kavramları bilirler, belirli soruları kendilerine sorarlar, ve değişim için gerekli cesareti göstererek uygun yol haritaları kullanırlarsa hem sorunlardan çıkışları daha kolay olmakta hem de isteklerine daha kısa sürede ulaşabilmektedirler.

Peki nedir bu kavramlar ve aslında sorunlar yaşandığında atılması gereken ilk adım aslında nedir?

Bu kavramların ilki soruna yaklaşımda "olumlu" olmaktır. Biliyoruz ki sorun olumsuz algıya neden olan bir sözcüktür ve sorun denildiğinde akla ilk "olumsuz" olaylar ve "içinden çıkılması zor" durumlar gelir.

Soruna yaklaşımda olumlu olmak ne demektir?

Birinci kural, sorunun mutlaka bir çözümü olduğudur. Bu sorunun tümüyle ortadan kalkmasını gerektirmez ama gerekli dikkat verilirse sorun farklı bile algılanıp bir sorun olmaktan çıkabilir!

O zaman olumlu yaklaştık ve sorunu farklı algıladık diyelim, ilk adım ne olacak?

Yaşamı yaratmada ilk adım aslında soruna karşı Farkındalık geliştirmektir. Farkındalık her zaman ilk adımdır.

Farkındalık, sorunu tanımlamaktan kişinin kendisinin sorunu nasıl algıladığına ve daha sonra bu sorunu nasıl sınıflandırabileceğine, sorunun türü, şiddeti, yaşamındaki önemi ve çözüm aciliyeti konularında bilinç kazanmak demektir.

Farkındalık ve Sevgiyle...

Bir sonraki yazı: Yaşamı Yaratmada 2. adım

Psiko-Eğitim nedir?

Sevgili Okuyucular,

Bu ilk yazıda sizlere 2004 yılından beri DeğişimGrup (http://www.degisimgrup.biz.tr/ ) çatısı altında oluşturduğum ve tam 6 yıldır uyguladığım psiko-eğitim ile ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Bundan sonraki yazılarda psiko-eğitim çerçevesinde oluşturduğum düşünce, anlatı ve öğretileri paylaşmayı arzuluyorum.

Psiko-Eğitim, benim tarafımdan yaratılmış olan bir kavram. 10 yılı aşan psikologluk görevim sırasında özellikle ilk 5 yılda gözlemlediğim sorun çeşitleri ve kişileri yardım almaya iten konuları düşündüğümde, ortaya hem psikolojik danışmanlığı hem de eğitimi bir arada içeren bir grup çalışması çıktı.

Genelde bireyler yaşamlarında bir sorun ya da daha çok kriz ortaya çıktığında yardım almaya geldiklerinden, uygulanan psikoterapi oturumları sırasında hemen hemen danışmanlık yaptığım tüm bireylere belli başlı bazı psikolojik kavramları öncelikle anlatmam, tanımlamam ve açıklamam gerekiyordu. Sorun çeşidi ne olursa olsun bireyler aslında kendilerine öncelikli olarak sormaları gereken soruları sormuyorlar, bununla birlikte yaşadıkları sorunları nasıl tanımlayacaklarını bilemiyorlardı... Sorunun nasıl tanımlandığını bilmedikleri zaman da sorunun çözümü şöyle dursun, sorunu anlamaktan çok uzakta kalıyorlardı...

İşte bu tanımlama ve anlama sorunlarıyla beraber sorunun özüne inmeye çalışma çabalarıyla danışmanlık süreci bir hayli meşakkatli hale geliyor ve zaman zaman seanslar uzuyordu..

Bu deneyimleri defalarca yaşadıktan sonra acaba bütün bu konuları bir araya toplayıp aynı zamanda tanımlamaları ve gerekli soruları sormayı öğreten bir eğitim programı hazırlayabilir miyim diye düşündüm ve Psiko-Eğitim ortaya çıktı.

İlk başta belirli konular çerçevesinde halka açık ücretsiz seminer ve konferanslar başladı. Bu dönemde özellikle Kadıköy Belediyesi-KASDAV işbirliğini vurgulamak isterim. KASDAV'ın yöneticilerinden Sayın İnal Aydınoğlu ve Tülay Arslanerer bu uygulama için gereken kolaylıkları gösterdiler.. Buradan onlara ayrıca sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.

Daha sonra KASDAV 19 Mayıs Kültür Merkezi bir kurs programı açtı. "İnsana Dair Herşey" adıyla ortaya koyduğumuz bu programda sevgili dostum NLP Master Practitioner Hürriyet Kalalı ile beraber bir değişim ve dönüşüm çalışması başlattık. Bu program tam 6 ay sürdü. Katılımcılarımızın çoğu kadındı. Nedense kişisel gelişime daha çok ilgi gösterenler kadın olmakta.. Buna terapi katılımcılarını da dahil edebilirim.

Katılımcılar yaşamlarındaki her türlü sorun ve soruyu masaya yatırdılar. Bizler de bunlara çözüm ve sonuç odaklı öneriler ve açılımlar sağladık. Sorun alanlarını şu şekilde özetleyebilirim:

  • Anne-Babalık
  • İlişkiler
  • Cinsellik
  • Depresyon
  • Korkular
  • Kariyer ve Başarı
  • İş Yaşamı
  • Boş zamanları değerlendirme
  • Hobiler..vs.

Bu alanlarda yaşanan sorunları hem tanımlamayı hem de sorunları nasıl çözebileceklerini öğrendiler. Bu aşamadan sonra ise istekleri gerçekleştirmeye geçiş yapıldı.

Katılımcılar programdan o kadar memnun oldular ki, kursun ikinci aşaması oluştu. Bu ikinci aşamada her türlü açıkta kalan soru ve sorun konuşuldu, isteklerin gerçekleştirilmesine daha fazla eğildik.

Bu başarılı çalışmadan sonra Psiko-Eğitimi her şekilde sürdürebilmek benim için bir tutku oldu ve bugünlere kadar geldik. Psiko-Eğitimi yaşayan arkadaşların görüşleri için lütfen tıklayın: http://www.degisimgrup.biz.tr/Hakkimizda-Soylenenler/67.html

Özellikle psiko-eğitimi yaşayan arkadaşlarımızdan Sayın Güniz Zeybekoğlu ve Sayın Semra Kurç yaşam amaçlarını tekrar gözden geçirerek bir kişisel gelişim platformu olan ve kurucusu olduğum DeğişimGrup ailesine katıldılar.. Buradan onlara tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum.

Bundan sonraki yazılarımda konuya ayrıntılı bir şekilde çeşitli alt başlıklarla devam edeceğim.

Şimdilik hepinize, Farkındalık ve Sevgiyle diyorum..

Dr. Duysal Aşkun